Jogi nyilatkozat

Felhasználási feltételek
Köszöntjük a thundershirt.hu weboldalon!

Az oldal tulajdonosa és üzemeltetője

Ceva-Phylaxia Oltóanyagtermelő Zrt. (a továbbiakban: Ceva), 1107 Budapest, Szállás utca 5.

Cégjegyzékszám: 01-10-041652

A bejegyzés helye: Budapest

Székhely: 1107 Budapest, Szállás utca 5.

Kapcsolat: ceva-phylaxia@ceva.com

Details of how to contact business by non-electronic means the VAT number of business, if applicable GB 238483482

A Weboldal használatára vonatkozó szabályokat a jelen felhasználási feltételek tartalmazzák.
A Weboldal felkeresésével a felhasználó vállalja, hogy betartja az alábbiakban meghatározott felhasználási feltételeket. A felhasználó elismeri, hogy megismerte, megértette és teljes egészében elfogadta a felhasználási feltételeket. Amennyiben a felhasználó nem fogadja el valamely felhasználási feltételt, úgy kérjük tartózkodjon a Weboldal használatától.
A termékcsaládok országonként a helyi kereslethez igazodnak, és a helyi szabályozási követelményeknek kell megfelelniük. A Weboldalon található termékleírások a magyar piacra vonatkoznak. További információkért kérjük, keresse fel a tartózkodási helye szerinti Ceva Santé Animale honlapot.

Jogi nyilatkozat
A „CEVA” megjelölés a továbbiakban a Ceva-Phylaxia Zrt-t vagy annak anyavállalatát, a CEVA SANTE ANIMALE S.A.-t, vagy bármely más CEVA vállalatot jelenti. A CEVA vállalatokra történő általános utalás esetén, illetve amikor a konkrét CEVA vállalat megnevezésére nincs szükség, a „CEVA”, a „mi” vagy a „minket” kifejezést használjuk a Weboldalon.

A Weboldal külső weboldalakra mutató linkeket tartalmazhat. Amennyiben rákattint egy ilyen linkre, a külső weboldal megjelenhet akár teljes képernyőn (ebben az esetben a böngészője vissza gombját kell használnia, hogy visszatérjen erre a Weboldalra), vagy bizonyos esetekben akár felugró ablakként ezen a Weboldalon is (ebben az esetben a felugró ablakon található navigációs gombok segítségével térhet vissza erre a Weboldalra). Amennyiben a jelen Weboldalon külső weboldal jelenik meg felugró ablakként, ez kizárólag a jelen Weboldalra való visszanavigálás megkönnyítésére szolgál, és nem jelenti azt, hogy a CEVA bármilyen felelősséggel tartozna az adott külső weboldalért, illetve az ott megjelenített tartalomért, még akkor sem, ha az egy másik CEVA vállalat tulajdonában lévő és általa üzemeltetett oldal. Ezeket a hivatkozásokat kizárólag azért szerepeltetjük a Weboldalon, hogy Ön gyorsan és egyszerűen megtalálja az Ön számára érdekes és releváns weboldalakat, szolgáltatásokat és/vagy termékeket. Az Ön felelőssége eldönteni, hogy az ilyen weboldalakon keresztül elérhető szolgáltatások és/vagy termékek megfelelnek-e az Ön céljainak. A CEVA semmilyen felelősséget nem vállal ezen weboldalak tulajdonosaiért vagy üzemeltetőiért, az általuk kínált árukért vagy szolgáltatásokért, illetve a weboldalaik tartalmáért (ideértve a jelen weboldal által linkelt külső weboldalon található tartalom által bármely harmadik fél szellemi tulajdonjogát érintő jogsértést is).
A jelen Weboldalon megjelenített bármely információ vagy tanács általános jellegű, és kérjük, hogy ne hagyatkozzon ezekre bármiféle döntés meghozatalakor. A CEVA igyekszik biztosítani, hogy a jelen Weboldal részeként nyújtott valamennyi információ a közzétételének időpontjában helytálló legyen, de nem garantálja az ilyen információk pontosságát. A CEVA nem vállal felelősséget az ilyen információkra vagy tanácsokra támaszkodva tett bármilyen intézkedésért, illetve az ilyen intézkedés következtében Ön által elszenvedett veszteségért vagy kárért.
A CEVA fenntartja magának a jogot, hogy a Fórumon közzétett bármely tartalmat ellenőrizze. A CEVA saját hatáskörében és előzetes értesítés nélkül bármikor felülvizsgálhat, eltávolíthat vagy más módon blokkolhat bármilyen közzétett tartalmat.
Amennyiben a Weboldal lehetőséget kínál Önnek arra, hogy csatlakozzon egy fórumhoz akár aktív közreműködőként, akár olvasóként, kérjük vegye figyelembe, hogy a fórumon közzétett bármely tartalom, kizárólag az adott tartalmat közzétevő személy véleményét fejezi ki, és ezért nem tekinthető a CEVA véleményének. A CEVA semmilyen felelősséget nem vállal a fórum bármely felhasználója által a fórumon közzétett tartalmakért. A fórumon tilos olyan információk, képek közzététele vagy feltöltése, illetve egyéb formában történő megosztása, amelyek gyalázkodók vagy becsületsértőek, a magánélet megsértésére alkalmasak vagy amelyek egyéb módon jogellenesek.

Felhasználási feltételek
A Weboldalon közzétett tartalmak, ideértve a szöveges tartalmakat, a fotókat, egyéb képeket és hanganyagokat szerzői vagy iparjogvédelmi védelem alatt állnak.

A weboldalon megjelenő szerzői illetve iparjogvédelmi joggal védett tartalmak felhasználására a CEVA az őt megillető szerzői, illetve iparjogvédelmi jogok alapján jogosult.
Ez a weboldal védjegyeket is megjelenít, beleértve a „ThunderShirt” védjegyet. A weboldalon megjelenített védjegyeknek a CEVA vagy a jogosultja, vagy azok használatát a jogosult a CEVA részére engedélyezte.

Ön jogosult:
a Weboldal bármely részéhez való hozzáférésre, kivéve, ha ahhoz jelszó szükséges;
személyes felhasználás céljára kinyomtatni a Weboldalt vagy annak egyes részeit.

Ön nem jogosult:
többszörözni (akár kinyomtatni, akár lemezen rögzíteni, letölteni vagy bármilyen egyéb módon), terjeszteni (beleértve a másolatok terjesztését), a nyilvánossághoz közvetíteni, megváltoztatni vagy bármilyen módon módosítani, vagy más módon felhasználni a Weboldalon található bármely anyagot, kivéve az „Ön jogosult” pontban meghatározottak szerinti felhasználást. Ezek a korlátozások a Weboldalon található anyagok egészére és annak egy részére is vonatkoznak;
eltávolítani az eredeti anyagban szereplő szerzői vagy iparjogvédelmi jogra vonatkozó megjegyzéseket a Weboldalról másolt vagy kinyomtatott anyagokról;
belinkelni ezt a Weboldalt.

a CEVA kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül.
Amennyiben hypertext-et vagy egyéb linket kíván elhelyezni ezen a Weboldalon, kérjük lépjen kapcsolatba a Weboldal szerkesztőjével a contactus@ceva.com email címen a következő adatok megadásával:

azon weboldal(ak) webcíme(i), amely(ek)ről erre a Weboldalra kíván linkelni.
a weboldalon található azon weboldal(ak) webcíme(i), amelyre linkelni kíván(nak)
A megadott adatok alapján megvizsgáljuk a kérését. A kérés elfogadásáról a CEVA saját hatáskörében jogosult dönteni és nem köteles azt jóváhagyni.

A felhasználási feltételek módosítása:
A CEVA jogosult egyoldalúan módosítani a fentiekben meghatározott felhasználási feltételeket és jogi nyilatkozatot. A Weboldal felkeresésével Ön elfogadja, hogy Önre mindig a böngészés időpontjában hatályos felhasználási feltételek és jogi nyilatkozat vonatkozik. Kérjük ezeket minden alkalommal olvassa el, amikor felkeresi az oldalt.

A Weboldal módosítása/működtetése
A CEVA bármikor megváltoztathatja a Weboldal formátumát és tartalmát.
A CEVA felfüggesztheti a Weboldal működését támogatási vagy karbantartási munkálatok, a tartalom frissítése vagy bármely egyéb ok miatt.
A CEVA fenntartja a jogot, hogy a Weboldalhoz való hozzáférést bármikor, előzetes értesítés nélkül megszüntesse.

Adatvédelem
A Weboldalon keresztül a CEVA-nak megadott személyes adatokat kizárólag az adatkezelési tájékoztatónknak megfelelően kezeljük. Kérjük, hogy azt a továbblépés előtt figyelmesen olvassa el. Személyes adatainak megadásával Ön hozzájárul ahhoz, hogy azokat az adatkezelési tájékoztatónkban foglaltakkal összhangban kezeljük.

Panaszkezelési eljárás
Ha kérdése vagy panasza van ezzel a weboldallal kapcsolatban, kérjük, forduljon a thundershirt.hu weboldal szerkesztőjéhez a Kapcsolat űrlapon keresztül, vagy a tarsallat.marketing@ceva.com címen.

Alkalmazandó jog, joghatóság
A jelen felhasználási feltételekre és azok értelmezésére az angol jog rendelkezései az irányadóak. A jelen felhasználási feltételekkel vagy a weboldallal kapcsolatban bármely jogcímen, (ideértve a szerződést, illetve a szerződésen kívüli károkozást) felmerülő bármely jogvitára az angol bíróságok nem kizárólagos joghatósággal rendelkeznek.

Adatvédelmi tájékoztatás

A CEVA tiszteletben tartja a Weboldal látogatóinak magánszférához való jogát. Kérjük, figyelmesen olvassa el adatkezelési tájékoztatónkat, hogy megértse, hogyan kezeljük az Ön által megadott személyes adatokat.

Személyes adatainak megadásával Ön hozzájárul azoknak a jelen tájékoztatóban foglaltaknak megfelelő kezeléséhez.

Mire terjed ki a jelen adatkezelési tájékoztató?

A jelen adatkezelési tájékoztató az Ön jelen Weboldalon vagy azzal kapcsolatban gyűjtött személyes adatainak kezelésére vonatkozik. A jelen tájékoztató alkalmazásában „ez a webhely” a ThunderShirt.hu webhelyet jelenti, amely más CEVA-weboldalakra mutató linkeket tartalmaz.

Más CEVA-weboldalak a jelen adatkezelési tájékoztatótól eltérő tájékoztatót alkalmazhatnak. Ez az adatkezelési tájékoztató a ThunderShirt.hu weboldalra vonatkozik, ezért kérjük, hogy a CEVA weboldalain való böngészés során mindig ellenőrizze minden egyes meglátogatott weboldal adatkezelési tájékoztatóját tekintettel arra, hogy ez a tájékoztató nem vonatkozik az összes CEVA weboldalra.

Ki a felelős az ezen az oldalon gyűjtött személyes adatokért?

A CEVA felelős az ezen az oldalon gyűjtött személyes adatokért.

Felhívás, amennyiben Ön még nem töltötte be a 13. életévét

Amennyiben Ön még nem töltötte be a 13. életévét, kérjük, ne adja meg nekünk személyes adatait (például nevét, címét és e-mail címét). Ha Ön még nem töltötte be a 13. életévét, és olyan kérdést szeretne feltenni, vagy oly módon szeretné használni ezt az oldalt, amelyhez személyes adatainak megadása szükséges, kérjük, kérje meg a szülőjét vagy gondviselődet, hogy tegye meg ezt az Ön nevében.

Információgyűjtés és -felhasználás

Személyes adatokat (beleértve a nevet, címet, telefonszámot és e-mail címet) gyűjthetünk és használhatunk fel annak érdekében, hogy:

válaszolhassunk az Ön által feltett kérdésekre vagy benyújtott kérésekre;
feldolgozhassuk az Ön megrendeléseit vagy kérelmeit;
teljesíthessük az Önnel kötött szerződésből fakadó kötelezettségeinket;
felmérhesük és megoldhassuk az Önnk szállított árukkal vagy az Önnek nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban esetlegesen felmerülő problémákat;
az általunk nyújtott termékek vagy szolgáltatások megfelelhessenek az Ön igényeinek.
A webhelyünkön keresztül Önnek nyújtott szolgáltatások részeként az Ön által megadott információk az Európai Gazdasági Térségen („EGT”) kívüli országokba továbbíthatók, amely például akkor fordulhat elő, ha bármely szerverünk vagy szolgáltatónk az EGT-n kívüli országban található. Előfordulhat azonban, hogy ezek az országok nem rendelkeznek az EGT jogához hasonló adatvédelmi joggal. Ha ilyen módon továbbítjuk adatait az EGT-n kívülre, megtesszük a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az Ön magánélethez való joga továbbra is védve legyen. Amikor Ön az EGT-n kívül tartózkodva veszi igénybe szolgáltatásainkat, az Ön adatait szintén az EGT-n kívülre továbbíthatjuk a szolgáltatások nyújtása érdekében.

A jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt esetek kivételével személyes adatait nem továbbítunk az Ön engedélye nélkül, kivéve, ha erre a törvény erejénél fogva jogosultak vagy kötelesek vagyunk (például, ha jogi kötelezettség teljesítése miatt szükséges, csalás vagy más bűncselekmény megelőzése érdekében erre köteleznek bennünket), vagy ha úgy véljük, hogy az ilyen intézkedés szükséges jogaink, tulajdonunk vagy személyes biztonságunk, illetve felhasználóink/ügyfeleink stb. védelme érdekében.

További indormációk az Ön adatainak megosztásával kapcsolatban

Időről időre szeretnénk az Ön személyes adatait a fenti szakaszban meghatározottaktól eltérő célokra is felhasználni. Úgy véljük, hogy ezek a további felhasználási módok az Ön számára előnyösek lehetnek, előfordulhat azonban, hogy Ön nem kívánja, hogy adatait ilyen módon használjuk fel. Nem használjuk fel az Ön adatait az alábbiakban meghatározott célokra, kivéve, ha Ön az adatok megküldésekor vagy később kifejezetten hozzájárult ahhoz, hogy adatait ilyen módon használjuk fel, és hozzájárulását később sem vonta vissza. Továbbá, ha bármikor azt szeretné, hogy az alábbi célok valamelyikére ne használjuk fel az adatait, ezt jelezze felénk. Amint ez ésszerűen lehetséges, beszüntetjük az Ön adatainak ilyen célokra történő további felhasználását. A fentiekben meghatározott célokra az Ön személyes adatait ezesetben is tovább használhatjuk, mindaddig amíg ez ésszerűnek minősül.

Időről időre felhasználhatjuk az Ön által megadott adatokat a következő célokra:

piackutatás és az értékesítési adatok nyomon követése;
a termékeinkről és szolgáltatásainkról történő tájékoztatás, amely magában foglalhatja a telefonos kapcsolatfelvételt is;
az információk átadása a CEVA kapcsolt vállalkozásainak, amelyek az EGT-n kívül helyezkedhetnek el, hogy olyan információkat küldhessenek Önnek, amelyek érdekelhetik Önt.
Az Ön adatainak a CEVA kapcsolt vállalkozásai általi felhasználása

Ez a weboldal és az ezen az oldalon kínált szolgáltatások a jövőben átkerülhetnek a CEVA valamely kapcsolt vállalkozásához, akár egy csoportos átszervezés részeként, akár más módon. Ezért az Ön személyes adatait átadhatjuk bármely kapcsolt vállalatnak, amely a jövőben tulajdonosa vagy üzemeltetője lesz ennek az oldalnak vagy az ezen az oldalon elérhető szolgáltatásoknak, de az ilyen vállalatnak az Ön személyes adatait mindenkor a jelen adatkezelési tájékoztatóval összhangban kell használnia.

A nem személyes adatok gyűjtése

Ezen a weboldalon a CEVA automatikusan gyűjthet nem személyes adatokat Önről, például az Ön által használt internetböngésző típusát vagy a weboldalt, amelyről felkereste honlapunkat. Az Ön által a weboldalon megadott adatokat is összesíthetjük (például az életkorát és a lakóhelyét). Ezekből az információkból Ön nem azonosítható, és csak arra használjuk őket, hogy segítsenek nekünk hatékony szolgáltatást nyújtani ezen a weboldalon. Időről időre harmadik feleknek is átadhatjuk ezeket a nem személyes vagy összesített adatokat az oldallal kapcsolatos felhasználás céljából.

A sütik használata

Amikor Ön felkeresi az oldalunkat, tárolhatunk bizonyos információkat (közismert nevén „sütiket”) a számítógépén. A sütiket információs céllal felhasználjuk, amikor újra meglátogatja weboldalunkat. Amennyiben Ön hozzájárul ahhoz, hogy sütiket gyűjtsünk, az így gyűjtött információk az Ön számítógépére jellemzőek, és tartalmazzák az IP-címet, a számítógép által a weboldalon tett látogatás dátumát és időpontját, azt, hogy a weboldalunk mely részeit tekintette meg, valamint azt, hogy a kért weboldalak sikeresen betöltődtek-e. A sütiket az Ön számítógépén tároljuk. Ezek az információk névtelenek; inkább egy számítógépet, mint egy személyt azonosítanak.

A sütikből szerzett információkat arra használjuk, hogy bővítsük a weboldalunk használatára vonatkozó ismereteinket, és hogy meg tudjuk állapítani, hogy a weboldal optimális szinten működik-e. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy javítsuk az Önnek kínált webes ajánlatainkat, és hogy élvezetes és innovatív online élményt tudjunk nyújtani.

Ezeket az információkat a számítógép beállításainak módosításával törölheti vagy letilthatja (további információért kerjük használja a Súgó menüpontot). Ha törli vagy letiltja ezeket az információkat, előfordulhat, hogy nem tudja használni az oldal egyes funkcióit.

E-mail, [Visszajelzés] és Fórum funkciók

Ha ez az oldal bármikor e-mail, [visszajelzés] vagy fórum funkciót kínál Önnek, akkor gyűjthetjük az Ön által megadott információkat. Ezeket az információkat a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltakkal összhangban használjuk fel.

Személyes adatai pontosságának megőrzése

Arra törekszünk, hogy az Önre vonatkozó információink a lehető legpontosabbak legyenek. Ha szeretné felülvizsgálni vagy megváltoztatni az Ön által megadott adatokat, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbiakban leírtak szerint.

Az Ön személyes adatainak biztonsága

Olyan technológiát és irányelveket vezettünk be, amelyek célja az Ön adatainak védelme a jogosulatlan hozzáféréstől és a nem megfelelő felhasználástól, és ezeket az intézkedéseket szükség szerint frissíteni fogjuk, amint új technológia válik elérhetővé.

Az Ön más weboldalakon megadott személyes adatainak felhasználása

CEVA kizárja a felelősségét más weboldalak adatvédelmi irányelveiért és gyakorlatáért, még akkor is, ha:

Ön a harmadik fél weboldalára a mi Weboldalunkon található linkek segítségével jutott el; vagy
Ön egy harmadik fél weboldaláról jutott el a Weboldalunkra.
Javasoljuk, hogy ellenőrizze minden egyes meglátogatott webhely adatkezelési tájékoztatóját, és vegye fel a kapcsolatot az ilyen webhelyek tulajdonosával vagy üzemeltetőjével, ha bármilyen aggálya vagy kérdése van.

Változik ez az adatkezelési tájékoztató?

Időről időre egyoldalúan módosíthatjuk a jelen adatkezelési tájékoztatót. Ha az adatkezelési tájékoztatóban és az Ön személyes adatainak felhasználási módjában lényeges változtatásokat eszközlünk, ezeket a változtatásokat ezen az oldalon közzétesszük, és minden jelentős változásról igyekszünk értesíteni Önt. Kérjük, rendszeresen ellenőrizze adatvédelmi szabályzatunkat.

Hogyan veheti fel velünk a kapcsolatot?

Ha bármikor kapcsolatba kíván lépni velünk adatvédelmi szabályzatunkkal kapcsolatban, ezt megteheti a contactus@ceva.com e-mail címen.

Szabadalom megjelölése

Ez az internetes közlemény a 35 USC § 287 (a) szerinti felhívásnak minősül.

A ThunderShirt termékek az alábbiak szerinti szabadalmioltalom, szabadalmi-, vagy formatervezési mintaoltalom, vagy ezekre vonatkozó igény, illetve ezekhez hasonló külfüldi szabadalm ioltalom hatálya alatt állhatnak. A Ceva Sante Animale nem jelzi minden esetben a szabadalmi oltalom fennállását. A szabadalmi jogok alábbi felsorolása nem értelmezhető a Ceva Animal Health/ Ceva Sante Animale olyan nyilatkozatának, hogy más szabadalmi oltalmak ne állnának fenn. További szabadalmi jogok, illetve szabadalmi eljárások mind az Amerikai Egyesül Államokban, mind azon kívül, külföldön fennállhatnak, illetve folyamatban lehetnek.

A szabadalmaztatott ThunderShirt önállóan vagy más termék vagy eszköz részeként is értékesíthető, és a felsorolt szabadalmak mindkét esetben érvényesek.

Szerzői jog/ Védjegyek és formatervezési mintaoltalmak / Szabadalmak

A kutyájáról (és a képen szereplő összes többi alanyról) készült fotónak a ThunderShirt vagy bármely egyéb CEVA-hoz köthető csatornán keresztül történő beküldésével elfogadja a következőket:

Felhasználási feltételek

A CEVA időről időre kiválasztja a Facebookon, Twitteren, Instagramon, YouTube-on és/vagy Snapchaten közzétett, a ThunderShirt márkavízióval és márkaelvekkel kapcsolatos és azoknak megfelelő Tartalmat (pl. szöveg, közösségi média poszt, kép vagy videó).

A Tartalmat a CEVA saját közösségi médiacsatornáin, a Facebookon, a Twitteren, az Instagramon, a YouTube-on, a Snapchaten és/vagy a CEVA weboldalain történő további felhasználásra választja ki.

Amennyiben egy Tartalom kiválasztásra kerül, annak közzétevőjével a Facebookon, Twitteren, Instagramon, YouTube-on vagy Snapchaten keresztül felvesszük a kapcsolatot, és hozzájárulását kérjük ahhoz, hogy a Társaság felhasználhassa azt a saját közösségi médiacsatornáin a Facebookon, Twitteren, Instagramon, YouTube-on és Snapchaten, valamint a CEVA weboldalain. A Tartalom közzétevőjének hozzá kell járulnia a Tartalom CEVA általi felhasználásához.

Ha Ön egy fotót küld be a CEVA-nak egy versenyre való nevezéshez, a versenyen való részvétellel engedélyt ad a CEVA-nak az említett fotó felhasználására.

A CEVA és a ThunderShirt közösségi oldalakra (Facebook, Twitter, Instagram) beküldött bármely fotót maga a ThunderShirt márkajelzéssel láthatja el.

Ön szavatolja, hogy a Tartalom saját alkotása, és nem egy harmadik szemálytől származik.

A Tartalom közzétételével a Közzétevő a megengedett legszélesebb terjedelmű, nem kizárólagos, területi és időbeli korlátoktól mentes felhasználási jogot enged a Társaságnak és kapcsolt vállalkozásainak a Tartalomnak a Facebook, Twitter, Instagram, YouTube és Snapchat csatornákon, valamint a CEVA weboldalain történő, a fentiek szerinti felhasználására.

A Társaság döntése a Tevékenységgel kapcsolatos minden kérdésben kötelező érvényű és véglegesnek tekintendő.